Escoltar

Carteres de projectes

La Cartera de Projectes TIC representa quina serà la planificació anual del Centre de Tecnologies de la Informació. Aquesta cartera està formada per totes les peticions de projectes que les unitats de negoci (Facultats, Escoles, Departaments, Instituts, Seus universitaries, Serveis, Oficines i Centres) que han sol·licitat a través del procés de sol·licitud electrònica de Projectes TIC 2012. La planificació i aprovació de la cartera és responsabilitat del Vicerectorat de Tecnologies de la Informació i del Consell de Direcció.

Estat dels projectes a 31 de desembre de 2012 Nou

 

 

El Vicerectorat de Tecnologies de la Informació va llençar la primera enquesta de valoració de la Cartera de projectes TIC 2012 (aprovada pel Consell de Direcció el 20/12/2011) per tal de conèixer quin és el grau de satifacció d'aquells que han participat en la seva creació (Consell de Direcció, Deganats, Departaments i Responsables de Serveis).

Any rere any, anirem informant-vos de quins són els resultats: