Escoltar

Govern TI CRUE

Les bones pràctiques de govern de TI s'estenen ràpidament a les empreses i institucions. Varis estudis demostren que la meitat de les organitzacions enquestades reconèixen haver implantat o estar en procés d'implantació d'elements propis del govern de TI.

A més, el govern de TI va demostrant la seva efectivitat i rendiment a l'hora d'obtenir el màxim valor de les TI per a les organitzacions. El 65% dels responsables TI que ja han implantat aquests sistemes reconeixen que són efectius o molt efectius.

La publicació de la norma ISO 38500 en 2008, ha suposat un gran respatller per al reconeixement de la importància dels sistemes de govern de TI i s'ha convertit en un referent i un excel·lent punt de partida per a la implantació d'aquests sistemes.

La Conferència de Rectors d'Universitats Espanyoles (CRUE) és conscient d'aquesta realitat i desitja que les universitats espanyoles disposin de les eines necessàries per a abordar processos d'implantació de sistemes de govern de les TI. Per això, en 2009 va encarregar a un grup d'experts i investigadors:

  • Dissenyar un Model de Govern de TI específic per a Universitats (GTI4U).
  • Definir un Procés d'Implantació del model GTI4U, que serveixi com a referència i faciliti la implantació i maduració de sistemes de govern de TI a les universitats espanyoles.
  • Editar materials que facilitin la formació dels directius universitaris en govern de TI i en les eines esmentades.

Entre els resultats d'aquest darrer encàrrec es troba aquesta publicació (“Gobierno de las TI para Universidades”) que ha estat produïda en diversos formats:

  • Curs online, que inclou vídeos amb format Polimedia i documentació complementària en pdf. Aquest curs és una eina fonamental per a dur a terme la primera passa d'aquest procés: la formació en govern de TI de l'equip de direcció i dels responsables de les TI de les universitats.
  • Llibre, en format de paper tradicional i format digital en pdf.


L' objectiu de la CRUE en produir aquesta publicació és augmentar la cultura de govern de TI a les universitats espanyoles amb la finalitat d'impulsar la implantació de sistemes de govern de TI als seus campus. Adjunta, trobareu la formació bàsica en Governança de TI publicada per la CRUE.


 
Gobierno de las TI para universidades