Escoltar

Plans i Política

Els nostres Plans i la nostra Política queda reflectida als següent documents, a on podeu veure l'alineació entre els diferents tipus d'objectius, les actuacions TI i la seva evolució.

Els Objectius Estratègics TI són resultats que, a llarg termini, la nostra institució espera aconseguir.

Els Objectius Tàctics són resultats que, a mig termini, esperam aconseguir. A través d'aquests objectius, que canvien/poden canviar d'any a any (o abans), es preten assolir l'objectiu estratègic que l'inclou.

Les Actuacions i Deplegament Operatiu representa el "com" hem de procedir per tal d'aconseguir els objectius fixats a curt termini.

 

Trascorregut l'any, passam a avaluar la consecució dels objectuis que ens haviem proposat.

Hem classificat la columna "Objectius Tàctics" i "Actuacions i Desplegament Operatiu" en 3 nivells de progrés, que corresponen als colors: VERD (representant la consecució de les metes esperades), TARONJA (indicant que s'han aconseguit les metes parcialment) i VERMELL (no s'han aconseguit les metes esperades/no s'ha realitzat cap actuació).