Escoltar

Principis de monitoritzaciˇ

Responsabilitat: Tots han de comprendre i acceptar les seves responsabilitats a l’oferta o demanda de TI. La responsabilitat sota una acció du aparellada l’autoritat per a la seva realització:

 • Es desenvolupen mecanismes de responsabilitat establerts pel govern de TI.
 • S'assignen responsabilitats i s'entenen per part dels interessats.
 • S'avalua el desenvolupament de responsabilitats del govern de TI.

 

Estratègia: L’estratègia de l’organització té en compte les capacitats actuals i futures de les TI. Els plans estratègics de TI satisfan les necessitats actuals i previstes, derivades de l’estratègia de les estructures de direcció:

 • Es controla el progrés de les propostes aprovades.
 • S'assoleixen els objectius en els terminis establerts.
 • S'utilitzen els recursos assignats.
 • L’ús de les TI assolint els beneficis esperats.

 

Adquisició: Les adquisicions de TI es fan per raons vàlides, en base a una anàlisi apropiada i contínua, amb decisions clares i transparents. Hi ha un equilibri adequat entre beneficis, oportunitats, costs i riscs, tant a curt com a llarg termini, tenint en compte:

 • Les inversions i les capacitats requerides.
 • L’enteniment intern i extern de la necessitat per a la UIB.

 

Rendiment: Les TI estan dimensionades per a donar suport a l’organització, proporcionant els serveis amb la qualitat adequada per a complir amb les necessitats actuals i futures, tenint en compte:

 • El grau TI que sustenta a la UIB.
 • Els recursos i inversions prioritzats a les necessitats de la UIB.
 • Les polítiques de precisió de les dades institucionals.
 • Les polítiques d’ús eficient de les TI.

 

Compliment: La funció de TI compleix totes les legislacions i normes aplicables. Les polítiques i pràctiques al respecte són clarament definides, implementades i exigides:

 • Es vigila el seu compliment i conformitat.
 • Es realitzen auditories i informes interns: oportuns, complets i adequats a les necessitats de la UIB.

 

Factor humà: Les polítiques de TI, pràctiques i decisions demostren respecte al factor humà, incloent les necessitats actuals i emergents de totes les persones involucrades:

 • S'identifiquen les necessitats emergents i es para atenció a les persones per damunt de la tecnologia.
 • Les pràctiques de treball són consistents amb l’ús apropiat de les TI.

 

        Font: ISO/IEC 38500:2008.